KABOLLET M03

  • Kabllo

    Kabllo

    Kabllo për pjesë këmbimi të kamionit mikser betoni .Ne mund t'ju ofrojmë madhësi të ndryshme.

  • Kabllo

    Kabllo

    Kabllo për pjesë këmbimi të kamionit mikser betoni